Chcesz dodać swoją stronę?

Egzaminy na instruktorów ośrodków szkolenia kierowców

Kurs instruktora nauki jazdy

www.juma.krakow.plNasz krakowski ośrodek szkolenia kierowców oferuje egzaminy w kategorii A, AM, A1, A2 oraz B (również dla osób z niepełnosprawnością ruchową). Od 2007 roku posiadamy także możliwość naboru kandydatów na kurs instruktora nauki jazdy. Po skompletowaniu niezbędnych dokumentów (sprawdź na naszej stronie) zainteresowany przystępuje do szkolenia między innymi z zakresu psychologii oraz prawa ruchu drogowego. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego, następuje podejście do egzaminu państwowego, a później - wpis do ewidencji instruktorów.